ศูนย์จำหน่าย จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด CCTV : เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์ ทุกยี่ห้อ และบริการติดตั้ง


dot dot


QR

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อผ่านโปรแกรม TrueMove hi-speed connection

 


Program installation

            
             ขั้นตอนที่ 1 :
             • เสียบแอร์การ์ดเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะปรากฏขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
             • เมื่อปรากฏหน้าจอ TrueMove hi-speed Connection Setupให้ทำการคลิก “Next”

            
             ขั้นตอนที่ 2 :
             • เลือก “I Agree” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป            
             ขั้นตอนที่ 3 :
             • เลือกแฟ้มที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม แล้วกด “Next” และ “Install”           
            ขั้นตอนที่ 4 :
            • หลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “Finish”

            
             ขั้นตอนที่ 5 :
             • หลังการติดตั้งโดยสมบูรณ์ จะปรากฏรายชื่ออุปกรณ์ใน Device Manager ที่ Modem และ Port ดังรูป

 Copyright © 2007 - 2015 All Rights Reserved.

บริษัท พี.พี.ไทม์ จำกัด
ที่อยู่ : 67/212-214 ซอยพระรามที่ 3 ซอย
75 แยก 
7 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10120               
เบอร์โทร : 02-672-9999
โทรสาร : 02-240-4030
อีเมล :
 siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด
ที่อยู่ : 353/34-36 หมู่ 2 ถนน.มะลิวัลย์
ตำบล.บ้านทุ่ม อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000               
เบอร์โทร : 043-255-444
โทรสาร : 043-255-529

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.siamsim.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด (สาขา ถ.เทพารักษ์ ขอนแก่น)
ที่อยู่ : 169/11 ถนน.เทพารักษ์
ตำบล.ในเมือง อำเภอ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000
เบอร์โทร : 043-234-567
โทรสาร : 043-239-567

อีเมล : 
siamsim@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.siamsim.com